Intelektualno vlasništvo

Od 2019., prema globalnoj mjerodavnoj bazi podataka o patentima incoPat, NEWYEA je nezavisno istraživala i aplicirala za više od 200 patenata; 36 žigova, uključujući 2 žiga EU i 2 žiga SAD; Dobijena su 4 dizajna rasporeda integrisanih kola; 19 registracija autorskih prava nad softverom; Na ljestvici rangiranja električnih vozila za bežično punjenje (Kina) zemlje čiji je podnositelj zahtjeva Kina, ZTE New Energy, State Grid i Xiamen Newyea prednjače.

img